Verkauf­stiere → Kühe, (-kälber)


„Luci“

Vater: Lancelot, wga red
Mut­ter: Luna, dun
geboren am : 10.03.2018
abzugeben ab: Novem­ber 2018


„Dolly“ - bestellt -

Vater: Lancelot, wga red
Mut­ter: Dorie, red
geboren am : 16.01.2018
abzugeben ab: August 2018


„Sylke“ - bestellt -

Vater: Lancelot, wga red
Mut­ter: Sylvia, bga black
geboren am : 26.09.2017
abzugeben ab: Mai 2018


„Dakota“ - bestellt -

Vater: Nico­laus, wga black
Mut­ter: Daisy, rga black
geboren am: 18.03.2012